Language: English Türkçe

Temel İlke ve Kurallar

1. Başvuru, sınavlar ve sonuçlarla ilgili detaylı ve güncel bilgiye http://yos.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adresten yapılacak duyurular adaylar için resmi tebligat niteliğindedir.

2. Başvurular online yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Bir adayın AKDENİZ YÖS’ a başvurması, bu kılavuzda ve ilgili internet sitesinde yer alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

4. AKDENİZ YÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

5. AKDENİZ YÖS sonuçları Üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.

6. AKDENİZ YÖS-2019’a başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek sınava girenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu kurallara uymadığı için geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri iade edilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu ise kabul edilmez.

8. Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerin burs, geçim, barınma ve Türkiye’de oturma izinleri ile ilgili işlemlerle ilgilenmez; adayların sınava girmeleri için ülkelerinden almaları gereken çıkış izni, pasaport, vize işlemleri ile ilgili konulardan da sorumlu değildir.