Language: English Türkçe

Sınav İçeriği (Temel Öğrenme Becerileri Testi)

1.AKDENİZ YÖS-2019, Temel Öğrenme Becerileri Testi çoktan seçmeli tipte sorular içeren testten oluşmakta olup Temel Öğrenme Becerileri Testi’ne tüm adayların katılmaları zorunludur.

2.Temel Öğrenme Becerileri Testi, Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir.

3.Temel Öğrenme Becerileri Testi sonucu, her bir aday için Matematik, Genel Yetenek ve Eşit Ağırlık puan türü olmak üzere 3 farklı puan türü belirlenir. Adaylar kontenjanlara ilişkin yayınlanacak olan kılavuzda bölüm ve programların karşılarında yer alan puan türlerine göre tercihte bulunur.

I.TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ

A.Şekle dayalı akıl yürütme soruları

-Şekil benzeşimleri
-Şekil dizileri
-Şekil matrisleri
-Şekillerde simetri, dönme, katlama ve kesme
-Şekil ve blok sayma ve ilgili işlemler
-Küp ve zar soruları
-Katı cisimlerin açılımları

B.Sayısal akıl yürütme soruları

-Sayı dizisi tamamlama
-İkili işlemler
-Sayı-şekil ilişkileri

C.Şebeke, grafik ve çizelgeler ile ilgili akıl yürütme soruları

II.TEMEL MATEMATİK

-Sayılarla ilgili temel işlemler
-Cebirsel ifadelerle ilgili temel işlemler
-Trigonometri
-Logaritma
-Karmaşık sayılar
-Fonksiyonlar
-Limit ve süreklilik
-Türev
-İntegral
-Analitik geometri
-Geometri