Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi; 1982 yılında Antalya’da kurulmuş olup, halen 18 Fakülte, 7 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Konservatuvar ve 11 Meslek Yüksekokulu, 48 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 60.626 öğrencisi ile önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık düzeylerinde olmak üzere toplam 457 program ile uluslararası nitelikte eğitim-öğretim hizmeti vermektedir

Akdeniz Üniversitesi küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile uluslararasılaşmaya özel önem vermektedir. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi uluslararası boyutu; yürütmüş olduğu eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet fonksiyonlarına sistematik olarak dahil ederek, bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmenin yanında eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet kalitesinin artırılmasını da hedeflemektedir. Söz konusu bu “Uluslararasılaşma Süreci”nde uluslararası öğrenciler, sürecin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.