Başvurusu Reddedilen Adaylar


1) Diploma Notu Doğrulama Belgesi Nedir?

a) Lise Diploması ile başvurularda Diploma Notu(Mezuniyet Notu/Genel Not ortalaması) başvurunuzun kabul edilmesi için önemlidir. Yurt dışından alınan diplomalar her ülkenin eğitim sistemine göre değişiklik göstermektedir.

b) Eğer Lise Diploması veya Transkript üzerinde Diploma Notu(Mezuniyet Notu/Genel Not ortalaması) yazmıyor ise başvurunuz kabul edilmeyecektir.

c) Bu nedenle lise müdürlüğünden alınacak belge üzerinde Diploma Notu yazılı olmalıdır. Bu belgeyi sistemde Diploma Notu Doğrulama Belgesi yerine yükleyebilirsiniz.

ç) Yabancı dilde olan tüm belgelerin mutlaka noter onaylı Türkçe Çevirisi zorunludur.

2) Başvurum neden reddedildi?

Aşağıda belirtilen durumlardan biri/birden fazlası var ise başvurunuz reddedilecektir. Lütfen aşağıdaki belgeleri tekrar kontrol ederek doğru belgeleri sisteme yükleyiniz.

a) Başvuru sistemine yüklenen belgelerin (Diploma ve Transkript) Noter onaylı Türkçe Çevirisi eksik.

b) Diploma ya da Transkript üzerinde Diploma Notu(Mezuniyet Notu/Genel Not ortalaması)yazmıyor.

c) Diploma ya da Transkriptin noter onaylı Türkçe çevirisinde Diploma Notu(Mezuniyet Notu/Genel Not ortalaması) yazmıyor.

d) Sisteme yüklenen belgelerin hiç birinde Diploma Notu (Mezuniyet Notu/Genel Not ortalaması) yazmıyor

*****Eksik/Hatalı belgeler başvuru süresi bitimine kadar (7 Eylül 2020 Türkiye Saati ile 17.00’a kadar) sisteme yüklenmelidir.

******Başvuru yoğunluğu nedeniyle başvuru işlemlerinizi son güne bırakmayınız. Eksik/Hatalı belgeler için başvuru süresi bittikten sonra ek süre verilmeyecektir.

3) Denklik Belgesi sisteme yüklenecek mi?

a) Denklik belgesi Online başvuru (21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında) için zorunlu değildir.

b) Denklik belgesinde Diploma Notu (Mezuniyet Notu/Genel Not ortalaması) yazıyor ise Diploma Notu Doğrulama Belgesi yerine Denklik belgesi yükleyebilirsiniz (1 tanesi yeterli).

c) Denklik belgesi tercih dönemi sonrasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan kayıt anında istenecektir.

4) Başvuru ücretli midir?

a) Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci kabul başvurusu ücretsizdir.

b) Adaylar, başvuru ile ilgili tüm bilgiler ve duyurular için üniversitemizin resmi web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir: yos.akdeniz.edu.tr